• Surgilain 2000E ქირურგიული მაგიდა
  • Surgilain 2000R ქირურგიული მაგიდა
  • Surgiline 2000C ქირურგიული მაგიდა
  • Surgiline 3000R ქირურგიული მაგიდა
  • SURGILINE 550S – 550SE ქირურგიული მაგიდა