სისხლის ხელოვნური მიმოქცევის აპარატი
  • Terumo® Advanced Perfusion System 1