შპს ,,მოწინავე სამედიცინო ტექნოლოგიები და სერვისი’’ (AMTS) დაარსდა 1998 წელს. dReisaTvis igi aris სამედიცინო აპარატურისა და სახარჯი მასალების ისეთი დიდი და ცნობილი მწარმოებელი ფირმების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში, როგორებიცაა: Arrow International, Philips Medical Systems, Tyco Healthcare, Innomed, Kodak Health Imaging Products, Mitsubishi Electric, Aesculap, St. Jude Medical, Terumo და სხვა. გარდა ამისა, დამყარებულია მჭიდრო და საქმიანი კავშირები მეორადი მოხმარების სამედიცინო აპარატურის momwodebel firmebTan ევროპასა და ამერიკაში. საქართველოში ვთანამშრომლობთ ისეთ მსხვილ სამედიცინო ორგანიზაციებთან, როგორებიცაა: ღუდუშაურის სახელობის ეროვნული სამედიცინო ცენტრი, ჯო ენის სახელობის ბავშვთა კარდიოქირურგიული კლინიკა, შპს ,,ღია გული’’, გადაუდებელი კარდიოლოგიის ცენტრი და სხვა. კომპანიაში 35 მაღალკვალიფიციური თანამშრომელია, მათ შორისაა მარკეტინგული და ტექნიკური ჯგუფები, რომლებიც უზრუნველყოფენ მომხმარებლისათვის სასურველი პირობებით აპარატურისა და სახარჯი მასალების შერჩევასა და იმპორტს, სამედიცინო დაწესებულებებში მათ დამონტაჟებას, ასევე საგარანტიო და პოსტ-გარანტიულ მომსახურეობას. მოქმედებს ფასდაკლების და ანგარიშსწორების მოქნილი სისტემა. პრაქტიკაშია კომპანიაში შეძენილი აპარატურის მომსახურე პერსონალის მომზადება. ,,მოწინავე სამედიცინო ტექნოლოგიები და სერვისი’’ ასევე ახორციელებს სამედიცინო დაწესებულებების ტექნიკურ აღჭურვასთან დაკავშირებული პროექტების, ბიზნეს-გეგმების შემუშავებასა და რეალიზაციას, ორგანიზებას უკეთებს და აფინანსებს ექიმთა კვალიფიკაციის ასამაღლებელ სწავლებებს ევროპასა და ამერიკაში.

 

centraluri ofisi

 

 

sadistribucio qseli

 

   

© 2004 საავტორო უფლებები დაცულია შ.პ.ს. AMTS

დიზაინი შექმნილია ,,როპი’’-ს მიერ